อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช - Mueang Nakhon Si Thammarat, Nakhon si thammarat

พื้นที่ 617.40 km2 คำขวัญ ราชาวนครฯอยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด