อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ - Chum Saeng, Nakhon sawan

พื้นที่ 716.70 km2 คำขวัญ แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ สองแควยมน่าน น้ำตาลหวานเกยไชย บึงใหญ่บอระเพ็ด