อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ - Mae Poen, Nakhon sawan

พื้นที่ 260.20 km2 คำขวัญ น้ำผุดกลางไพร มะค่าใหญ่คู่บ้าน งามตระการน้ำตกแม่สะสี ถิ่นคนดีมีคุณธรรม

ไทย
อังกฤษ
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์