อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี - Bang Yai, Nonthaburi

พื้นที่ 96.40 km2 คำขวัญ อำเภอบางใหญ่ บ้านเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก