อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส - Chanae, Narathiwat

พื้นที่ 607.20 km2 คำขวัญ ดินแดนรอยเท้าหลวงพ่อเพชร เจ็ดสายน้ำตกสวย เมืองรวยผลไม้ ไอร์บือแตล่องแก่ง แหล่งบอนหลากสี คู่บารมีช้างเผือก