อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส - Tak Bai, Narathiwat

พื้นที่ 253.45 km2 คำขวัญ หาดทรายเกาะยาว อู่ข้าวปลาอาหาร แหล่งตำนานโคกอิฐ ตลาดประชิดชายแดน วัดพิทักษ์แผ่นดิน ถิ่นปลายสุดสยาม สามแม่น้ำบรรจบ