อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส - Ra-ngae, Narathiwat

พื้นที่ 435.60 km2 คำขวัญ ระแงะเมืองพระยา ลองกองล้ำค่า ประชามีน้ำใจ