อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส - Su-ngai Padi, Narathiwat

พื้นที่ 372.60 km2 คำขวัญ แหล่งรวมวัฒนธรรม น้ำตกงามฉัตรวาริน ถิ่นกำเนิดปาล์มบังสูรย์ ศูนย์รวม ไม้หมากแดง แอ่งน้ำใหญ่โคกยาง