อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส - Cho-airong, Narathiwat

พื้นที่ 162.72 km2 คำขวัญ เจาะไอร้อง ถิ่นเรียนทอง คลองเคล้าหมอก ชื่นดอกลองกอง ท่องแดนส้มแขก แมกไม้สูงเสียดฟ้าตะเว เสน่ห์ไอปาแย

ไทย
อังกฤษ
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์