น่าน Nan

คำขวัญ แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกเสี้ยวดอกขาว

ภูมิภาค เหนือ ตัวย่อไทย นน ตัวย่ออังกฤษ NAN ISO TH-55 FIPS TH01 ประชากร 476,363 พื้นที่ 11,472.07 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เฉลิมพระเกียรติ
Chaloem Phra Kiat
2
น้ำตกวังเปียนเคียงคู่ ฐานสู้รบเหล่า ผู้กล้า เฉลิมพระเกียรติเทียมฟ้า สู่แหล่งการค้าชายแดน
เชียงกลาง
Chiang Klang
6
เชียงกลางเมืองน่าอยู่ เคียงคู่วิหารไทยลื้อ เลื่องลือบ่อน้ำทิพย์พญาไมย น้ำตกสวยใสตาดม่าน ล่องแพน้ำน่านห้วยพ่านแก่งสะม้า ล้ำค่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชวนพิศเมืองฟ้าใสคนใจงาม
เมืองน่าน
Mueang Nan
11
เวียงสา
Wiang Sa
17
ประตูสู่น่าน ตำนานชนตองเหลือง เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัดบุญยืน เริงรื่นแข่งเรือออกพรรษา
แม่จริม
Mae Charim
5
ล่องแก่งน้ำว้า ชาใบหม่อนรสดี เขียวขจีธรรมชาติ ไหว้พระธาตุยอยหงส์
ท่าวังผา
Tha Wang Pha
10
ธรรมชาติงดงาม ข้าวหลามชวนลอง ส้มสีทองเลิศล้ำ จิตรกรรมสูงค่า ผ้าลาย น้ำไหล ยิ่งใหญ่แข่งเรือ
ทุ่งช้าง
Thung Chang
4
พิพิธภัณฑ์เรืองรอง ส้มสีทองเรืองนาม สาวงามพริ้มพราย ผ้าลายไทลื้อ ยึดถือธรรมะ พระพุทธรูป 700 ปี
นาน้อย
Na Noi
7
เมืองเสาดิน ถิ่นมะขามหวาน ตำนานดอยผาชู้ เชิดชูพระธาตุพลูแช่
นาหมื่น
Na Muen
4
กราบพระแก้ว แอ่วปากนาย มากมายมะขามหวาน ไหว้ศาลหลักเมือง ลือเลื่องน้ำตกสวย
บ่อเกลือ
Bo Kluea
4
ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน เด่นตระการด้วย ขุนเขา เกลือสินเธาว์ลือชื่อ งานฝีมือ เครื่องจักสาน
บ้านหลวง
Ban Luang
4
ป่าเขียวขจี ประเพณีงดงาม วัฒนธรรมล้านนา บูชาพระแก้วมรกรต เลิศรสมะขามหวาน
ปัว
Pua
12
ถิ่นผู้กล้าพญาผานอง ท่องอุทยานภูคา ผ้าทอไทยลื้อ เลื่องลือเครื่องเงิน
ภูเพียง
Phu Phiang
7
ภูเพียงแช่แห้ง เรือแข่งล้านนา วังปลา มะไฟจีน ศิลปินพื้นบ้าน
สองแคว
Song Khwae
3
ทิวทัศน์เลิศหรู ดูวัฒนธรรมหกเผ่า ศาลเจ้าหลวงแฉ่งศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิต มะแข่นพันธุ์ดี มีจุดผ่อนปรน มหามิตรไทย-ลาว
สันติสุข
Santi Suk
3
ประวัติศาสตร์วัวโพง สรงน้ำพระธาตุ อภิวาทพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ยึดติดวัฒนธรรมล้านนา