อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน - Na Noi, Nan

พื้นที่ 1,408.12 km2 คำขวัญ เมืองเสาดิน ถิ่นมะขามหวาน ตำนานดอยผาชู้ เชิดชูพระธาตุพลูแช่