อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน - Phu Phiang, Nan

พื้นที่ 508.24 km2 คำขวัญ ภูเพียงแช่แห้ง เรือแข่งล้านนา วังปลา มะไฟจีน ศิลปินพื้นบ้าน