อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน - Wiang Sa, Nan

พื้นที่ 1,894.89 km2 คำขวัญ ประตูสู่น่าน ตำนานชนตองเหลือง เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัดบุญยืน เริงรื่นแข่งเรือออกพรรษา