อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน - Mae Charim, Nan

พื้นที่ 998.15 km2 คำขวัญ ล่องแก่งน้ำว้า ชาใบหม่อนรสดี เขียวขจีธรรมชาติ ไหว้พระธาตุยอยหงส์