บึงกาฬ Bueng Kan

38 บก
ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ศูนย์รวมใจศาลสองนาง?? ""
อีสาน สิรินธรวัลลี 385,053 4,305.74 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดบึงกาฬ