อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ - Bueng Khong Long, Bueng Kan

พื้นที่ 398.15 km2 คำขวัญ ภูลังกา ไร่ยา สวนนก น้ำตก สวนยาง เส้นทางสุดแดน