อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ - Phon Charoen, Bueng Kan

พื้นที่ 362.40 km2 คำขวัญ หนองเลิงกว้างใหญ่ ภูมิใจวัดดาน ปู่ซอคู่บ้าน ถิ่นฐานพรเจริญ