อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ - Si Wilai, Bueng Kan

พื้นที่ 327.90 km2 คำขวัญ ภูทอกแดนมหัศจรรย์ วัดเวฬุวันเรืองชื่อ อดีตเล่าลือบ้านนาทราย