อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - Seka, Bueng Kan

พื้นที่ 978.43 km2 คำขวัญ พระมูลเมืองคู่บ้าน แหล่งสราญน้ำตกเจ็ดสี ปลารสดีน้ำสงคราม น้ำใจงามคนเซกา