บุรีรัมย์ Buri ram

คำขวัญ เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกสุพรรณิการ์

ภูมิภาค อีสาน ตัวย่อไทย บร ตัวย่ออังกฤษ BRM ISO TH-31 FIPS TH28 ประชากร 1,553,765 พื้นที่ 10,645.65 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เฉลิมพระเกียรติ
Chaloem Phra Kiat
5
เมืองพนมรุ้ง ทุ่งฝ้ายคำ นามพระราชทาน ตำนานทับหลัง ที่ตั้งเจ้าพ่อปราสาททอง
เมืองบุรีรัมย์
Mueang Buri Ram
19
เขากระโดงหินแกร่ง แหล่งรวมสกุณา พระพุทธยอดฟ้าประกาศิต สุภัทรบพิตรคู่เมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม
แคนดง
Khaen Dong
4
เมืองต้นแคน แดนยางพารา ตระการตาบุญบั้งไฟ น้ำพุใสบาดาลดี สวยโสภีกุดทะเลสวน ชวนรื่นรมย์ลำตะโคง เกาะมูลหลงหาดปากตาด ประวัติศาสตร์เมืองโบราณ
โนนดินแดง
Non Din Daeng
3
เมืองคนดี อนุสาวรีย์เราสู้ คู่ปราสาทหนองหงส์ คงธรรมชาติ หาดลำนางรอง
โนนสุวรรณ
Non Suwan
4
โนนสุวรรณถิ่นพืชไร่ ผลไม้รสหวาน งานตระการผ้าไหม บุญบั้งไฟน่าชม ดื่มนมโคพันธุ์ดี มากมียางพารา
กระสัง
Krasang
11
แผ่นดินธรรมลำน้ำชี ประเพณีชนสามเผ่า ชุมชนเก่า เมืองโบราณ กรอบหอมหวานกระยาสารท หัวผักกาด อบน้ำผึ้ง รสน่าทึ่งหมี่ยำไทย งามผ้าไหมพื้นเมือง
คูเมือง
Khu Mueang
7
แหล่งผลิตน้ำตาล ศาลเจ้าพ่อหลวงอุดม ไม้ทับถมกลายเป็นหิน ถิ่นฐานอารยธรรม
ชำนิ
Chamni
6
เมืองสามลำห้วย มากด้วยปลาเค้า ข้าวขาวมะลิ หลวงพ่อชำนิจศักดิ์สิทธิ์
นาโพธิ์
Na Pho
5
เหนือสุดบุรีรัมย์ วัฒนธรรมล้ำค่า ตระการตาบุญบั้งไฟ ผ้าไหมสวยนาโพธิ์
นางรอง
Nang Rong
15
เมืองโบราณนานเนา มะพร้าวเผาน้ำตาลหวาน ศาลหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจก้าวหน้า
บ้านใหม่ไชยพจน์
Ban Mai Chaiyaphot
5
กู่สวนแตงเด่นสง่า ล้ำค่ากู่ฤๅษี ผ้าไหมมัดหมี่ ประเพณีบุญบั้งไฟ
บ้านกรวด
Ban Kruat
9
เมืองโลหกรรมลือเลี่อง เครื่องเคลือบโบราณ ตำนานแหน่งหินตัด ทิวทิศน์องโอบกงามตา เขื่อนเมฆาเย็นสบาย ชายแดนพนมดงรัก
บ้านด่าน
Ban Dan
4
ลำตะโคงไหลผ่าน ด่านช้างบรรพกาล งานประเพณีหลากหลาย มากมายกสิกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง คูเมืองในอดีต
ประโคนชัย
Prakhon Chai
16
วัฒนธรรมเลิศล้ำ เมืองต่ำปราสาทหิน ถิ่นข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมรสดี ร้อยพันปักษี คนมีน้ำใจงาม
ปะคำ
Pakham
5
เมืองปะ พระทองคำ ถ้ำจารึกพันปี ควาญดี ศรีปะคำ
พลับพลาชัย
Phlapphla Chai
5
ตำนานหลักหิน ถิ่นมโหรี มีผ้าไหมงาม ลุ่มลำตาเตียว
พุทไธสง
Phutthaisong
7
คูเมืองเก่าแต่โบราณ นมัสการพระเจ้าใหญ่ สุดสวยผ้าไหมไทย แลวิไลบึงสระบัว
ละหานทราย
Lahan Sai
6
หลวงปู่สุขคู่เมือง ลือเลื่องพืชสวนไร่ มากมายไหมมัดหมี่ ดูดีหินหลุม ลุ่มน้ำหลากสาย ละหานทรายชายแดน
ลำปลายมาศ
Lam Plai Mat
16
อุทยานลำน้ำมาศ พระธาตุทะเมนชัย ยิ่งใหญ่ศาลเจ้าพ่อ สิ่งทอผ้าพื้นบ้าน อาหารเลื่องลือไกล มีชัยศูนย์สร้างงาน
สตึก
Satuek
12
พระพุทธรูปสูงใหญ่ หาดทรายชวนฝัน แข่งขันเรือยาว เจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์ พาณิชย์สนามบิน
หนองกี่
Nong Ki
10
ถิ่นมวยดัง ไก่ย่างรสดี มากมีผ้าไหม หลากหลายวัฒนธรรม ธรรมชาติเลิศล้ำเขี่ยนห้วยยางและทุ่งกระเต็น
หนองหงส์
Nong Hong
7
หนองหงส์เนื้อวัวดี หนองบัวลีถิ่นหอมแดง ศิลาแลงเมืองฝ้าย หลากหลายนกเป็ดน้ำ งามเลิศล้ำประเพณี
ห้วยราช
Huai Rat
8
ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน