อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - Krasang, Buri ram

พื้นที่ 652.70 km2 คำขวัญ แผ่นดินธรรมลำน้ำชี ประเพณีชนสามเผ่า ชุมชนเก่า เมืองโบราณ กรอบหอมหวานกระยาสารท หัวผักกาด อบน้ำผึ้ง รสน่าทึ่งหมี่ยำไทย งามผ้าไหมพื้นเมือง