อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ - Khu Mueang, Buri ram

พื้นที่ 442.00 km2 คำขวัญ แหล่งผลิตน้ำตาล ศาลเจ้าพ่อหลวงอุดม ไม้ทับถมกลายเป็นหิน ถิ่นฐานอารยธรรม