อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ - Nang Rong, Buri ram

พื้นที่ 769.80 km2 คำขวัญ เมืองโบราณนานเนา มะพร้าวเผาน้ำตาลหวาน ศาลหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจก้าวหน้า