อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ - Na Pho, Buri ram

พื้นที่ 255.00 km2 คำขวัญ เหนือสุดบุรีรัมย์ วัฒนธรรมล้ำค่า ตระการตาบุญบั้งไฟ ผ้าไหมสวยนาโพธิ์