อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ - Ban Kruat, Buri ram

พื้นที่ 583.90 km2 คำขวัญ เมืองโลหกรรมลือเลี่อง เครื่องเคลือบโบราณ ตำนานแหน่งหินตัด ทิวทิศน์องโอบกงามตา เขื่อนเมฆาเย็นสบาย ชายแดนพนมดงรัก