อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ - Ban Dan, Buri ram

พื้นที่ 247.60 km2 คำขวัญ ลำตะโคงไหลผ่าน ด่านช้างบรรพกาล งานประเพณีหลากหลาย มากมายกสิกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง คูเมืองในอดีต