อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ - Pakham, Buri ram

พื้นที่ 296.03 km2 คำขวัญ เมืองปะ พระทองคำ ถ้ำจารึกพันปี ควาญดี ศรีปะคำ