อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ - Phutthaisong, Buri ram

พื้นที่ 652.70 km2 คำขวัญ คูเมืองเก่าแต่โบราณ นมัสการพระเจ้าใหญ่ สุดสวยผ้าไหมไทย แลวิไลบึงสระบัว