อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ - Lahan Sai, Buri ram

พื้นที่ 735.00 km2 คำขวัญ หลวงปู่สุขคู่เมือง ลือเลื่องพืชสวนไร่ มากมายไหมมัดหมี่ ดูดีหินหลุม ลุ่มน้ำหลากสาย ละหานทรายชายแดน