อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ - Lam Plai Mat, Buri ram

พื้นที่ 802.90 km2 คำขวัญ อุทยานลำน้ำมาศ พระธาตุทะเมนชัย ยิ่งใหญ่ศาลเจ้าพ่อ สิ่งทอผ้าพื้นบ้าน อาหารเลื่องลือไกล มีชัยศูนย์สร้างงาน