อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ - Satuek, Buri ram

พื้นที่ 803.00 km2 คำขวัญ พระพุทธรูปสูงใหญ่ หาดทรายชวนฝัน แข่งขันเรือยาว เจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์ พาณิชย์สนามบิน