อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ - Nong Hong, Buri ram

พื้นที่ 335.00 km2 คำขวัญ หนองหงส์เนื้อวัวดี หนองบัวลีถิ่นหอมแดง ศิลาแลงเมืองฝ้าย หลากหลายนกเป็ดน้ำ งามเลิศล้ำประเพณี