อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ - Huai Rat, Buri ram

พื้นที่ 147.10 km2 คำขวัญ ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน