อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ - Khaen Dong, Buri ram

พื้นที่ 298.00 km2 คำขวัญ เมืองต้นแคน แดนยางพารา ตระการตาบุญบั้งไฟ น้ำพุใสบาดาลดี สวยโสภีกุดทะเลสวน ชวนรื่นรมย์ลำตะโคง เกาะมูลหลงหาดปากตาด ประวัติศาสตร์เมืองโบราณ