ปทุมธานี Pathum thani

คำขวัญ ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกบัวหลวง

ภูมิภาค กลาง ตัวย่อไทย ปท ตัวย่ออังกฤษ PTE ISO TH-13 FIPS TH39 ประชากร 985,643 พื้นที่ 1,520.85 km2