อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี - Nong Suea, Pathum thani

พื้นที่ 413.63 km2 คำขวัญ คลองพระเจ้าหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวไทย เลื่อมใสศาสนา ก้าวหน้าสวนส้ม นิยมสามัคคี เป็นศรีหนองเสือ