อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - Pran Buri, Prachuap khiri khan

พื้นที่ 765.37 km2 คำขวัญ ปราณบุรีเมืองเก่า เสาหลักเมืองคู่บ้าน สับปะรดหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือทะเลงาม อุทยานสวยล้ำ แม่น้ำปราณคือชีวิต