ปราจีนบุรี Prachinburi

25 74 ปจ PRI
ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี?? ""
ตะวันออก ปีป 466,572 4,732.44 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดปราจีนบุรี