ปัตตานี Pattani

94 69 ปน PTN
เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้
ใต้ ชบา 655,259 1,940.37 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดปัตตานี