ปัตตานี Pattani

คำขวัญ เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้ ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกชบา

ภูมิภาค ใต้ ตัวย่อไทย ปน ตัวย่ออังกฤษ PTN ISO TH-94 FIPS TH69 ประชากร 655,259 พื้นที่ 1,940.37 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เมืองปัตตานี
Mueang Pattani
13
ถิ่นศึกษาสงขลานครินทร์ แหล่งทำกินนาเกลือ ท่าเรือเศรษฐกิจ มัสยิดโบราณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ที่ท่องเที่ยวสวนสมเด็จฯ
แม่ลาน
Mae Lan
3
ลองกองหวาน ชลประทานดี วิถีอำนวย พระนอนสวย รวยทุ่งกว้าง
โคกโพธิ์
Khok Pho
12
ศูนย์บริหารราชการงามสง่า บารมีหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ เมืองผลไม้ดก น้ำตกทรายขาว วันเสาร์ตลาดนัดใหญ่ ศูนย์ฝึกอาชีพเลื่องลือไกล อนุรักษ์ประเพณีไทยงานชักพระ
ไม้แก่น
Mai Kaen
4
ไม้แก่นนาอยู่ น้ำบูดูสะอาด หาดทรายสวย ประทับใจด้วยวัดสารวัน ผูกพันพลับพลาบ้านละเว
กะพ้อ
Kapho
3
เสน่ห์เทือกเขาบูโด แหล่งนกเหงือก กริชยาวใหญ่โตมโหฬาร
ทุ่งยางแดง
Thung Yang Daeng
4
ทุ่งทองกว้างไกล พรุใหญ่แหล่งปลา ภาษาถิ่นพิเทน พี่เณรเชื้อสายเก่า ขุนเขาช้างคลาน อุทยานนางผมหอม
ปะนาเระ
Panare
10
แฆแฆหาดสวรรค์ สร้างสรรค์ สิ่งจักสาน ประเพณีบ้านลาชัง เจดีย์ดังหลวงพ่อหนอน
มายอ
Mayo
13
มายอเมืองสงบ เคารพกฎหมาย หลายหลายอาชีพ แหล่งผลิตบาติกสวย
ยะรัง
Yarang
12
ยะรังเมืองเก่า นกเขาเสียงดี ขึ้นชื่อลูกหยี ทุเรียนดีหมอนทอง ลองกองหวานอร่อย
ยะหริ่ง
Yaring
18
แดนประมง ดงน้ำตาล บ้านเมืองเก่า นกเขาดี มีหาดสวย รวยป่าชายเลน
สายบุรี
Sai Buri
11
หนองจิก
Nong Chik
12
เมืองเก่าวังพระยา ทหารกล้าขุนอิงคยุทธ อารามหลวงมุจลินทร์ สนามบินบ่อทอง ถิ่นของกุ้งกุลา