อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี - Kapho, Pattani

พื้นที่ 93.81 km2 คำขวัญ เสน่ห์เทือกเขาบูโด แหล่งนกเหงือก กริชยาวใหญ่โตมโหฬาร