อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี - Thung Yang Daeng, Pattani

พื้นที่ 114.97 km2 คำขวัญ ทุ่งทองกว้างไกล พรุใหญ่แหล่งปลา ภาษาถิ่นพิเทน พี่เณรเชื้อสายเก่า ขุนเขาช้างคลาน อุทยานนางผมหอม