ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

Khuan, Panare, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ปาลัส
ควนกลาง
พิกุล
ใต้
ด่าน
บ่อตุ่มพระ