ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

Khok Krabue, Panare, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ใหญ่ (ตีน)
หัวนอน
ปากช่อง
มะรวด