ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

Don, Panare, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ราวอ
คลอง
หัวนอน
ดอนตะวันออก
ยางงาม
ป่าสัก