ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

Tha Kham, Panare, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ท่าข้าม
สวนหมาก
ท่ามะนาว
ทุ่ง