ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

Tha Nam, Panare, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ตะโละ
สุเหร่า
ตีนเขา
โต๊ะซา
ข่า