ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

Ban Klang, Panare, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
มะรวด
ท่าชะเมา
หัวเขาแก้ว
ป่ากะพ้อ
กลาง
บ่ออิฐ
ไสพญา
แหลมแป้ง
บนดอน