ตำบลบ้านนอก อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

Ban Nok, Panare, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ทุ่งใหญ่
เกาะ
นอก
หัวคลอง
ปุลามาวอ
ปูตะ