ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

Ban Nam Bo, Panare, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
บางหมู
น้ำบ่อ
ท่าสู
แฆแฆ