ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

Trang, Mayo, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
กาโต
ตรัง
เขาวัง
ม่วงเงิน